HT-Eurep Electronic
spol. s r.o.

Světova 1041/9
180 00 Praha 8
Česká Republika

tel.: +420 / 266 313 053
fax.: +420 / 284 810 202
gsm : +420 / 603 258 311

objednavky@hte.cz
info@hte.cz

IČO: 63676991
DIČ: CZ63676991

Dodací podmínky

ObjednáníObjednávky lze podávat pouze písemně a to jedním z těchto čtyř způsobů:

- písemně e-mailem na info(zavináč)hte.cz
- písemně zasláním poštou (HT-Eurep Electronic s.r.o., Světova 1041/9, Praha8, 180 00)
- písemně zasláním faxem (+420 284 810 202)
- písemně při osobní návštěvě


Prosíme Vás, abyste pokud možno v rámci jedné objednávky uvedené způsoby nekombinovali, protože by mohlo dojít k vícenásobnému plnění.

Nezbytnými náležitostmi každé objednávky jsou:
název odběratele, adresa pro doručení faktury a adresa pro doručení zboží
IČO, DIČ, (číslo účtu a bankovní spojení)
datum vystavení objednávky, případně Vaše číslo objednávky
jméno a podpis oprávněného zástupce odběratele, razítko organizace
pokud možno telefonní a faxové číslo oprávněného pracovníka včetně provolby
dostatečná technická specifikace a počet objednaných součástek, případně možnost ekvivalentů
jednoznačný údaj o způsobu odběru zboží (osobně / poštou / dobírkou), konkrétní
termíny osobního odběru je však třeba předem domluvit

Objednávky, které nesplňuji některý z výše uvedených požadavků, jsme nuceni zákazníkům vracet k doplnění.

Nejčastější důvody vracení objednávek zákazníkům
nečitelný fax
chybějící údaje, zejména IČO, DIČ
nedostatečná nebo nám nesrozumitelná specifikace
nemáme na požadované zboží dodavatele
příliš krátký nesplnitelný termín
nepřijatelné sankce za nedodržení termínu a úplnosti dodávky
jsou požadovány příliš nízké s námi neprojednané ceny
navržená doba splatnosti faktury překračuje námi požadované dva týdny
Dotazy týkající se plnění Vašich objednávek, aktuálních cen, příp. aktuálních skladových zásob rádi zodpovíme na tel. čísle: +420 266 313 053

Případné reklamace našich dodávek vyřizujeme na tomtéž telefonním čísle.

Způsob plnění objednávekObjednávky, které mají všechny náležitosti, jsou zapsány do počítačové databáze. Po zapsání všech položek, je v případě výskytu položky, kterou nejsme schopni dodat, zákazník telefonicky nebo písemně informován. Vždy zasíláme obratem písemné potvrzení objednávky, dle poskytnutých údajů buď e-mailem nebo faxem, kde jsou uvedeny ceny a předpokládaný termín dodání.
Pokud není v objednávce požadováno jinak, následuje fakturace všech položek, které jsou skladem, tisk faktur a dodacího listu a expedice ze skladu. Objednávku expedujeme výhradně jako plnění vcelku pouze na výslovné přání zákazníka expedujeme částečně. Postupné doplňování zbývajícího objednaného zboží se automaticky uskutečňuje v naší databázi po každé přejímce zboží, obvykle začátkem týdne. Všechny položky objednávek evidujeme tak dlouho, dokud nejsou splněny nebo dokud je sami nestornujete. Pouze ve výjimečných případech jsme nuceni od plnění některé položky ustoupit, o tom Vás vždy budeme telefonicky nebo písemně informovat. Nejčastějším případem může být nepředpokládaná změna sortimentu některého z našich dodavatelů.
Pokud objednáváte zboží, které není v naší standardní nabídce, přijímáme objednávku nezávazně a můžeme jí potvrdit až po prověření možností našich dodavatelů. Někdy jsme nuceni odmítnout objednávku s nesplnitelnými požadovanými termíny nebo objednávky podmiňované sankcemi. Věřte, že se ve vlastním zájmu snažíme plnit objednávky v co nejkratším termínu, naše možnosti jsou však limitovány možnostmi našich dodavatelů, a přestože spolupráce s nimi funguje uspokojivě, není plně garantována.

Dodací lhůtyU skladového sortimentu obvykle do dvou dnů, u zboží, které není na skladu obvykle 3-6 týdnů, jinak dle informací. K překročení šestitýdenní dodací lhůty může dojít u zboží, které se přechodně stane nedostatkovým.
Menší počet položek vyřizujeme obratem nebo při osobním odběru dle možností skladu, vždy po předchozí telefonické konzultaci. U speciálně nakupovaného zboží je dodací lhůta dána možnostmi našich dodavatelů a snažíme se o ní zákazníka informovat.

Ceny, platbyExpedované zboží Vám fakturujeme podle aktuálního databázového ceníku, který je dostupný kdykoli na dotaz na našem telefonním čísle +420 266 313 053 nebo poptávkovém formuláři. Na Vaši písemnou poptávku odpovíme obvykle obratem, nejpozději však do 3 pracovních dnů cenovou nabídkou. Nabídka obsahuje i předpokládaný možný termín dodávky, tento je však nezávazný. Kompletní ceníky nezasíláme.
Ceny uvádíme u položek bez daně.
Objednáváte-li vyšší množství zboží než 500-1000 ks, dohodněte si předem případnou další množstevní slevu. Tyto slevy poskytujeme i v případě sdružených objednávek, plněných v několika předem smluvených dodacích termínech.

Požadavek platby předemPředběžnou platbu, t.j. expedici zboží až po zaplacení ZÁLOHOVÉ FAKTURY, vyžadujeme v těchto čtyřech případech:
zákazník neměl v době možné expedice zaplacené předchozí faktury, kterým uplynula lhůta splatnosti
expedovatelná část objednávky přesahuje limit stanovený pro daného zákazníka
objednané zboží je pro nás svým typem nebo množstvím jistou zvláštností
zákazník nemá sídlo na území České republiky

Zálohovou fakturu lze vystavit na celou objednávku nebo na její část, vždy však jen na zboží, které je v této době k dispozici, protože její vystavení představuje zároveň rezervaci zboží. Do zaplacení jedné zálohové faktury nelze na stejnou objednávku vystavit jinou zálohovou fakturu, avšak položky, které nejsou na vystavené zálohové faktuře, lze běžným způsobem expedovat. Nepominou-li důvody pro požadavek předběžné platby, budeme v takovémto případě vyžadovat platbu v hotovosti.
Zaplacené zboží expedujeme zákazníkovi až poté, kdy je celá fakturovaná částka (včetně poštovného) připsána na náš účet. Ke správné identifikaci platby je bezpodmínečně nutné její správné označení variabilním symbolem rovnajícím se číslu faktury.
Platným dokladem o úhradě může být pro tuzemského zákazníka i příslušný výpis z jeho účtu. Hromadný příkaz k úhradě, byt' potvrzený bankou, není postačující. Pokud si hodláte zaplacené zboží vyzvednout osobně, domluvte si předem termín své návštěvy, abychom stačili ve skladu všechny položky připravit.

Platby na dobírkuNa dobírku si můžete objednat většinu našeho sortimentu. Při expedici se automaticky zasílá daňový doklad. Plátce DPH upozorňujeme, že při každé objednávce musí uvést své IČO a DIČ.
Od zákazníků, kteří neuhradili předchozí faktury v termínu splatnosti, je požadována úhrada formou předběžné platby nebo platby v hotovosti, příp. lze dohodnout zasílání zboží na dobírku.

ReklamaceS reklamacemi součástek , komponentů nebo neúplnosti dodávek se obracejte výhradně písemně na reklamační oddělení. Mimopražští zákazníci mohou reklamované zboží zaslat zpět. V případě uznané reklamace bude Vámi zaplacené poštovné vráceno. K reklamaci je bezpodmínečně nutno předložit doklad o nabytí. Bez tohoto dokladu nebude reklamace přijata. Oprávněnost reklamace bude uznána na základě vyjádření našeho technika nebo výrobce po případném otestováni reklamovaného zboží. Prosíme o respektování požadavků technika - především o schéma použitého zapojení, podrobný popis závady a vytýkané vlastnosti.

Podmínkou uznání záruční opravy je:
doložení způsobu nabytí (paragon, dodací list+faktura)
úhrada odběratelské faktury v termínu splatnosti.

U součástek a komponentů lze reklamaci uznat pouze tehdy, nejedná-li se o závadu vzniklou nesprávným použitím součástky a nejsou-li součástky pájeny.
! Záruka se nevztahuje na závady způsobené nedodržením provozních podmínek.